dimarts, 14 de juny del 2022

Arxiu PDF 'Versos com aigua en cistella'

 DESCARREGAR
L'anterior enllaç conté la selecció de poemes del llibre Versos com aigua en cistella

Es tracta d'un recull de textos que s'improvisaven durant el taller d'escriptura que donà peu a un projecte per fer un primer estudi sobre la importància del clima i de l'aigua en la vida humana. Aquest donà peu a un segon projecte per estudiar el medi que envoltava el poble de Silla, lloc on està situat l'institut Manuel Sanchis Guarner. Aquest segon projecte es va centrar en l'estudi de la terra: el secà, el regadiu i la marjal, que donà lloc al poemari Terra de fang. En aquest el llac de l'Albufera fou el nucli principal de l'estudi (corrents d'aigua que l'hi arribaven, naixements, escorrenties, ullals i pous subterranis. El llac, consciència ecològica. La fauna i la flora: plantes autòctones i invasores; animals i migracions...). El treball necessità de la coordinació del professorat que impartia les tres àrees de treball: (Bloc I: Història, Llengua i Literatura. Bloc II: Matemàtiques, Ciències naturals i Química. Bloc III: Plàstica i Tecnologia).

Els escrits eren els exemples amb què l'alumnat treballava per imitar l'escrit en el taller de poesia, on calia també incorporar coneixements adquirits en les altres àrees. Els textos s'improvisaven a classe per part del professor a partir de les instruccions que donava l'alumnat del grup en entrar a classe: temps, tema, format... Eixe temps l'havia d'emprar l'alumnat per fer repassar lliçons i deures de les altres matèries o fer investigació per millorar els seus escrits. Aquelles mateixes instruccions eren, més tard, les que rebrien com a tasca setmanal i, per tant, deure que ells i elles també haurien de fer amb major o menor fortuna. El compromís per seguir amb el taller era que totes i tots havien de portar el seu escrit i fer els estudis pertinents en les altres matèries si volien que el joc d'escriptura continuara. La cadena no es podia trencar.

Us conte això perquè entengueu que els escrits estan pensats per a un públic adolescent, poc o gens habituat a llegir, que anà incorporant la informació pròpia d'un taller de poesia a través de tasques més senzilles i pautades: des del treball de les imatges poètiques i plàstiques fins a la teoría literària, la necessitat de correcció en l'escriptura, la importància dels aprenentatges i la sensibilització sobre el que passa a l'entorn dels humans (n'apareixen exemples en el tercer bloc de poemes del llibre).

Si sou docents i us llanceu a fer el vostre propi taller d'escriptura, potser haureu de fer una selecció particular i reordenar els exemples perquè el que ara queda dissimulat, si us interessa, torne a aflorar: partírem d'apariats, amb rima o sense rima. Incloguérem el vers lliure a poc a poc. en principi no abusàrem de figures retòriques i no se n'introduïa cap fins que havien entès i interioritzat el concepte treballat. Consolidàvem coneixements abans de passar a majors i treballar aspectes de la llengua com les onomatopeies, les frases fetes, la sensibilització sobre el que apareixia en les notícies o passava al seu voltant (textos de les xarxes socials).

Espere que, si us descarregueu el text, el llegiu des de la senzillesa que implicà el treballa i que no us decepcione.